STRATEGIA MOCnej SIECI

Jedną z grup podczas spotkań plenarnych tworzyła grupa ds. strategii MOCnej SIECI. Grupa pracowała przy wsparciu: Sylwii Wyszyńskiej, Moniki Michniewicz oraz Bartłomieja Głuszaka. Uczestnicy podzieleni zostali na mniejsze podgrupy do efektywnego opracowywania strategii sieci. Zajęto się problemami, potrzebami i trudnościami KGW, wartościami bycia w sieci, kierunkami działania. Wykorzystano metodę burzy mózgów. Wnioski posłużyły do opracowania Strategii na kolejne 5 lat.

Co przeczytamy w strategii:

  • ANALIZA SWOT
  • MISJA
  • WIZJA
  • CELE STRATEGICZNE
  • CELE OPERACYJNE
    MONITORING i EWALUACJA

Zapoznaj się ze strategią: TUTAJ

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

6 + 10 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content