Działania

REZULTATY  – EFEKTY – PRODUKTY – KORZYŚCI

1 SIEĆ KGW

30 KGW w SIECI

15 KGW

Ukończy Akademię Wiedzy

80 godzin

Szkoleń w ramach Akademii

48 godzin

Szkoleń OPEN

1 Pracownia Rzemiosła

Warmii i Mazur

1 Badanie KGW

1 Raport

1 Platforma

16 godzin

Szkoleń Pełnomocników ds. KGW

1 Strategia

Działania SIECI

10 Specjalizacji KGW

100 godzin

Warsztatów rękodzięła

Stworzenie skutecznego narzędzia w postaci parasolowej organizacji sieciującej i wspierającej min. 30 KGW w województwie warmińsko-mazurskim.
Stworzenie regionalnej sieci współpracy zrzeszającej 30 KGW z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Zbudowanie regionalnej marki KGW złożonej z 30 KGW skupionych w sieci.
Wzrost wiedzy 19 pełnomocników ARiMR z zakresu możliwych form wsparcia KGW.
Wzrost wiedzy z formalno-prawnych aspektów funkcjonowania KGW u 90% uczestników Akademii KGW i szkoleń OPEN u 60%.
Opracowanie min. 10 specjalizacji KGW opartych o dziedzictwo kulturowe regionu.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

5 + 2 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content