Polityka prywatności

Akceptując politykę prywatności Stowarzyszenia Teraz MY:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, numeru telefonu, adresu e-mail dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na Spotkanie Plenarne SIECI KGW woj. warmińsko -mazurskiego oraz Konferencję podsumowującą projekt MOCna SIEĆ w dniach 27-28.02.2024 r. w Masuria Hotel & SPA
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że :
1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Teraz MY, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki;
2. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zatwierdzenia końcowego sprawozdania finansowego projektu „MOCna SIEĆ”;
3. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 5. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
6. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
7. podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne;
8. jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele;
9. wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania;
10. rekrutujący nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.
11. Zostałem poinformowany, że projekt „MOCna SIEĆ” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

Skip to content