NATURA OD KUCHNI

Nowy grant na działania promujące Lasy Państwowe oraz żywność pochodzenia leśnego dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW i posiadających możliwość wystawiania faktur VAT lub rachunków.

Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 zł

Wkład własny: 0%

Grant można otrzymać na np.:

  •  organizację stoisk promocyjnych promujących żywność pochodzenia leśnego wraz z działaniami edukacyjnymi;
  • organizację warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów pochodzenia leśnego;
  • organizację pogadanki dla dzieci w szkole podstawowej nt. prozdrowotnych walorów żywności pochodzenia leśnego;
  • organizację konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę pochodzenia leśnego.
Termin składania wniosków: 30 września 2022 r.
Organizator: Lasy Państwowe

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

1 + 14 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content