Konkurs grantowy NOWEFIO edycja 2022

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w programie NOWEFIO edycja 2022. W ramach edycji 2022 konkurs ogłaszany jest wyłącznie w Priorytetach 2-4.

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Wysokość dofinansowania w priorytecie 2: od 50 tys. do 300 tys. zł

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Wysokość dofinansowania w priorytecie 3: od 50 tys. do 300 tys. zł

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Wysokość dofinansowania w priorytecie 4: od 150 tys. do 400 tys. zł.

 

! Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane i nie podlega ocenie merytorycznej.

Termin składania wniosków: 10 stycznia 2022 r. godz.: 14:00

Więcej szczegółów o konkursie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2022/

 

 

 

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

5 + 5 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content