Konkurs grantowy na realizację inicjatyw pielęgnujących lokalną kulturę, tradycję i historię.

Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.

Na jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania bez wkładu własnego!

Najważniejsze kryteria:

a) potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;
b) jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
c) zaangażowanie lokalnej społeczności;
d) atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

Czas trwania projektów: maks. 12 miesięcy, 15.10.2021 – 15.10.2022.

Kto może złożyć wniosek ?

1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje.
2. Inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają).
3. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne oraz przedszkola publiczne.
4. Związki wyznaniowe i ich organizacje, o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/ 

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

1 + 6 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content