„Moja Mała Ojczyzna”

   Fundacja BGK ogłosiła konkurs dotacyjny pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna”. Celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek. W ramach konkursu można zgłosić pomysły na projekty z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
Wysokość dofinansowania: 30.000 zł, 100%
Czas trwania projektu: 1-6 miesięcy (min. 30 dni – maks. 183 dni)
Termin składania wniosków: 1 lipca 2021 r.
Wyniki: 30.09.2021 r.
Realizacja projektów: 03.01.2022 r. do 31.08.2022 r.
Organizator: Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

9 + 2 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content