„Generacja 6.0”

Fundacja BGK zaprasza do udziału w konkursie pn. „generacji 6.0”. Głównym celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Ponadto celem jest również poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych.

W ramach programu zostaną dofinansowane projekty o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym. Możliwe projekty: szkolenia dot. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Proponowane projekty muszą zawierać obowiązkowy element, jaki jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Termin składania wniosków: 26 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 17 października 2022 r, godz. 18:00

Więcej o konkursie:

Generacja 6.0

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

7 + 13 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content