Eko-gospodyni

Kolejny konkurs dla KGW – „Eko-gospodyni”
Dofinansowanie można uzyskać na organizację:
  • warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
  • działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),
  • szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,
  • działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,
  • przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.
  • doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych,
  • doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku,
Wysokość grantu: 8000,00 zł
Termin składania wniosków: 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59 na stronie

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

3 + 3 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content