Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Ruszył nabór wniosków do programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program przewiduje granty w czterech obszarach tematycznych:
1/ Ochrona praw człowieka.
2/ Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3/ Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
4/ Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Budżet programu: 8.019.256 EUR
Wkład własny: 0%
Wnioski składa się elektronicznie poprzez generator. W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

  • minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,
  • czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,

Duże granty:

  • minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,
  • czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,
Termin składania wniosków: 25 marca 2022, godz. 12:00

Termin ogłoszenia wyników:

  • oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,
  • oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

14 + 15 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content