31 stycznia 2022 r. mija termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych!

❗ Przypominamy o obowiązku zgłoszenia do 31 stycznia beneficjentów rzeczywistych do CRBR zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 31 października 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR.
✔️ Obowiązek ten dotyczy również Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
❌ Obowiązek nie dotyczy Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kontakt

ul. Olsztyńska 20

14-133 Stare Jabłonki

Tel. +48 789 308 650

terazmy.org@gmail.com

14 + 13 =

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenie Teraz My w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o jakość świadczonych usług). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi przesyłanej wiadomości. Więcej informacji: https://mocnasiec.terazmy.org/polityka-prywatnosci.

Skip to content